Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN, D.D. 30-05-2019

LEES DE VOLGENDE VERKOOPVOORWAARDEN ZORGVULDIG. HIERIN ZIJN DE VERKOOPVOORWAARDEN EN -BEPERKINGEN UITEENGEZET DIE U AANVAARDT DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP MET HET OPSCHRIFT "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord";

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES, IN HUN GEHEEL OF TEN DELE, VAN DE WEBSITE www.martinsindustries.com EN DOOR PRODUCTEN AAN TE SCHAFFEN VIA DEZE WEBSITE, GAAT U AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EN MET DE BEPERKING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID. U ERKENT DAT DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN OP DEZELFDE WIJZE AFDWINGBAAR ZIJN ALS ENIGE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST DIE U MOGELIJK HEEFT ONDERTEKEND. ALS U DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, IS HET U NIET TOEGESTAAN PRODUCTEN TE BESTELLEN VIA DE WEBSITE www.martinsindustries.com. DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KUNNEN OP ENIGE TIJD WORDEN GEWIJZIGD DOOR DE UITGEVER VAN DE WEBSITE, VANWEGE WIJZIGINGEN IN DE WEBSITE OF WETGEVING. IN EEN DERGELIJK GEVAL STELT Martins Industries HAAR KLANTEN HIERVAN IN KENNIS.

MARTINS INDUSTRIES

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Martins Industries B.V. is een bestolen vennootschap opgericht in Nederland bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder het nummer 71088504. Ons btw-nummer is NL858574652B01. Voor alle informatie of vragen kan onze klantenservice u helpen.

Telefonisch
Europa : +31 13 2200 003 van 08.00 – 17.00 uur CET.
Noord- en Zuid-Amerika : +1-450-293-9000 van 08.00 – 17.00 uur EST.

Per e-mail
info@martinsindustries.com

Per post
Europa : Martins Industries B.V., Het Steeke 2, 4751 XS, Oud Gastel, Nederland.
Noord- en Zuid-Amerika : Martins Industries Inc, 1200 Boul. Industriel, Farnham, QC, J2N 3B5, Canada.

Martins Industries streeft naar 100% tevredenheid bij haar klanten. We doen alles dat is ons vermogen ligt, om te waarborgen dat iedere klant van ons een optimale winkelervaring heeft. Ook als we over bepaalde elementen geen zeggenschap hebben, zoals vervoer, kunt er zeker van zijn dat de afdeling Klantenservice en al onze medewerkers klaar staan om u te helpen.

Door uw bestelling te plaatsen, verklaart u dat u de volledige handelingsbevoegdheid heeft om u te binden aan de algemene verkoopvoorwaarden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN: WAT WORDT VASTGELEGD

Op alle bestellingen die op deze website worden geplaatst zijn de algemene verkoopvoorwaarden en de specifieke voorwaarden voor de aanschaf van bepaalde bijbehorende diensten van toepassing. Deze hebben tot doel het vastleggen van de verkoopovereenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

We willen u erop wijzen dat voor producten die online worden besteld, een schriftelijke handtekening niet vereist is voor aanvaarding van deze algemene verkoopwaarden. We blijven alert en werken de tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden regelmatig bij. Daarom raden we u aan kennis te nemen van de actuele versie op de dag dat u uw bestelling plaatst.

Hiervoor kunt u de algemene verkoopvoorwaarden downloaden, opslaan en weergeven of afdrukken. De verkoopovereenkomst voor een artikel dat wordt aangeschaft via de website, bestaat uit de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst en de inkooporder wordt gemaakt.

ONLINE BESTELLEN : HOE BESTELLINGEN WORDEN GEREGISTREERD

Behoudens tegenbewijs, gelden onze computerrecords die zijn opgeslagen in redelijk beveiligde condities, als bewijs van correspondentie, bestellingen en verrichte betalingen.

We archiveren bestellingen en facturen op betrouwbare en duurzame media, die kunnen worden geproduceerd als wettig bewijsmiddel.

VOORWAARDEN VOOR AANGEBODEN PRIJZEN: BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN

Onze aangeboden producten en prijzen zijn geldig zolang ze worden weergegeven op de website www.martinsindustries.com, en zolang de producten beschikbaar zijn. Voor producten die we niet op voorraad houden in onze magazijnen, zijn onze aanbiedingen afhankelijk van beschikbaarheid.

Als dit het geval, wordt u gewezen op de productbeschikbaarheid bij het plaatsen van uw bestelling. In uitzonderlijke gevallen kunnen zich fouten voordoen.

Mocht blijken dat een product niet meer beschikbaar is nadat u uw bestelling heeft geplaatst, dan nemen we per e-mail of telefonisch contact met u op zodra we hier kennis van hebben genomen.

Als u geen vervanging door een equivalent artikel wenst, wordt uw bestelling voor het onbeschikbare product automatisch geannuleerd en wordt het geld gerestitueerd als het bedrag al van uw bankrekening was afgeschreven.

BESCHRIJVING VAN PRODUCT: GELEVERDE INFORMATIE

De meeste foto's, teksten, afbeeldingen en datasheets worden geproduceerd op basis van documenten die worden gemaakt door onze afdeling Engineering en Marketing. Voor sommige producten wordt deze informatie geleverd door de leverancier.

Als u een artikel aanschaft dat u wilt aansluiten op of dat compatibel moet zijn met een product dat u al in uw bezit heeft, moet u dit duidelijk aangeven. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor compatibiliteitsproblemen die we niet hadden kunnen voorzien.

MARKETING VAN PRODUCTEN : COMPLIANCE

De producten die we aanbieden voldoen aan toepasselijke wetgeving en normen in Europa, de VS, Canada en Zuid-Amerika.

Voor alle aankopen die moeten worden geëxporteerd, moet u controleren welke nationale wetgeving betreffende belastingen, verklaringen, uitvoerverboden en dergelijke van toepassing is.

We aanvaarden geen aansprakelijkheid als een product niet voldoet aan de wetgeving van het land waarin het is geleverd. U dient zelf te controleren of het importeren of gebruiken van onze producten of diensten wordt toegestaan door de lokale autoriteiten.

INFORMATIE BIJ PLAATSEN VAN BESTELLING: INFORMATIE DIE MOET WORDEN VERSTREKT

U moet ervoor zorg dragen dat de informatie die u verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling, volledig en correct is. Met name het afleveradres is van belang. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke invoerfouten en de consequenties die hieruit voortvloeien, zoals vertragingen of leverfouten.

In dit geval moet u de kosten betalen voor het opnieuw verzenden van de bestelling.

BETALINGSMETHODEN: HOE KUNT U BETALEN

Na bevestiging van uw bestelling hebt u de keuze uit verschillende betalingsmethoden :

creditcard, cheque, bankoverschrijving en PayPal. Zie voor meer informatie over onze betalingsmethoden het tabblad Betalingsmethoden onder aan onze website.

ONLINE BETALEN: VEILIGHEID

Door de inkooporder te bevestigen, verklaart u over de vereiste toestemming te beschikken om de gekozen betalingsmethode te gebruiken.

We verklaren dat de gegevens van uw creditcard worden versleuteld via het protocol SSL (Secure Socket Layer) en nooit onversleuteld via het netwerk worden verzonden. De betaling wordt direct door de bank verricht.

BETALING TOTAALBEDRAG: HOOFDSOM

Het volledige bedrag is verschuldigd bij plaatsing van de bestelling. Betaalde bedragen kunnen niet worden beschouwd als waarborgsom. Een bestelling wordt beschouwd als verrekend zodra alle producten zijn verzonden en u de producten en enige eventuele verzendkosten volledig heeft betaald.

ONVOLLEDIGE BETALING: WAT GEBEURT ER

Onafhankelijk van de speciale aanbiedingen die we kunnen doen op de website, behouden we ons het recht voor om te weigeren een bestelling te leveren of te voltooien als u een eerdere bestelling niet of niet volledig hebt betaald, of als er een onopgelost betalingsgeschil is.

De verkochte producten blijven volledig ons eigendom totdat alle bedragen die betrekking hebben op uw bestelling, volledig zijn betaald (met inbegrip van belastingen).

Bij ontvangst van de handelswaar worden alle risico's echter aan u overgedragen. U moet daarom zorg dragen voor goede bescherming van de handelswaar.

LEVERING - TIJDEN - RETOUREN: HOE WERKT HET

Al onze producten zijn verkrijgbaar in onze diverse distributiecentra :

Europa
Het Steeke 2, 4751 XS
Oud Gastel, Nederland
Tel: +31 13 2200 003

Canada
1200 Boul. Industriel
Farnham, Quebec
J2N 3B5, Canada
Tel. +1-450-293-9000

VS
300 West Olive Avenue
Memphis, Tennessee, VS
38106
Tel. +1 866-409-7225

VERVOERSMETHODE

Producten worden afgeleverd op het adres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. We maken gebruik van verschillende vervoersbedrijven en koeriersdiensten, afhankelijk van de regio en het leveradres om de vervoerskosten zo laag mogelijk te houden.

Als u uw bestelling liever wilt afhalen bij uw distributiecentrum, kunt u contact opnemen met de klantenservice of met uw contactpersoon bij Martins Industries.

LOSSEN

Voor producten die met een trekker en oplegger worden geleverd, is een laadperron nodig. Als u niet beschikt over een laadperron, moet u dit vooraf melden aan de klantenservice. Als u Martins Industries hiervan niet vooraf in kennis stelt, kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld voor het gebruik van een vrachtwagen met laadklep of voor het lossen door een bezorgbedrijf.

LEVERTIJDEN

Een bestelling die wordt geplaatst voor een product dat "Op voorraad" is, wordt verwerkt en verzonden binnen 24 tot uiterlijk 48 uur, met uitzondering van de weekeinden. Dit is afhankelijk van de afstand tussen onze distributiecentra en uw leveradres. De leverdatum wordt bepaald door het transportbedrijf en kan niet worden gegarandeerd door onze services.

Europa : 1 tot 5 dagen

VERTRAGING IN LEVERING

Als een levering is vertraagd en vijf tot tien dagen na de datum van verzending nog niet is bezorgd, vragen we u ons dit te melden door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de klantenservice.

Wij nemen daarna contact op met het vervoersbedrijf in kwestie om de locatie van het pakket te bepalen. Als uw goederen zijn gelokaliseerd, worden deze zo snel mogelijk naar uw adres gestuurd.

Als het vervoersbedrijf verklaart dat de bestelling verloren is gegaan, sturen we u het product of de producten zo snel mogelijk opnieuw toe. Als het product of de producten niet meer verkrijgbaar is of zijn, restitueren we de geïnde bedragen overeenkomstig onze algemene verkoopvoorwaarden.

INSPECTIE VAN GELEVERDE PRODUCTEN

We raden u (of de persoon die in uw naam ontvangt) aan om de toestand van de producten bij levering te inspecteren. Als de levering niet voldoet (schade, product op afleverbon ontbreekt, verpakking beschadigd, producten defect enz.), adviseren we u onze klantenservice zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen.

Bij het geringste probleem tijdens de levering is het van groot belang dat u de artikelen bewaart in dezelfde conditie als waarin ze werden geleverd (met inbegrip van accessoires, bonnen, verpakking en folieverpakking). U moet de levering NIET accepteren en de afleverbon NIET ondertekenen. Neem direct telefonisch contact op met onze klantenservice.

Deze voorzorgsmaatregelen gaan niet ten koste van uw recht op wettelijke garantie en uw recht om de bestelling te annuleren.

U BEMERKT EEN FOUT IN DE LEVERING

Ontvanger niet correct. Als u een levering ontvangt die niet voor u bestemd is, verzoeken we u het pakket in de huidige staat te laten en onze afdeling Klantenservice op de hoogte te brengen.

Geleverde producten wijken af van bestelling. Als u een ander product ontvangt dan besteld, kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantenservice om een klacht in te dienen.

BESTELLING VOLLEDIG RETOURNEREN

Als u een bestelling terugstuurt, raden we u aan de oorspronkelijke verpakking van de producten te omwikkelen met folie. We kunnen alleen geretourneerde producten accepteren die volledig, geheel intact en in goede conditie zijn. Anders wordt er geen restitutie gegeven.

Voeg een kopie van de factuur toe aan de retour. Restitutie of vervanging is alleen mogelijk als het product onbeschadigd en in zijn geheel is teruggestuurd.

RISICO'S BIJ RETOUR: VEREISTE VOORZORGSMAATREGELEN

Als u het product retourneert, moet u de waarde van het product aangeven op basis van de inkoopfactuur en erop toezien dat de risico's van de retourzending zo klein mogelijk worden gehouden.

BIJ EEN ONJUISTE LEVERING

Na ontvangst van een gegrond verzoek wijzen we een retournummer toe aan het product of de producten in kwestie. Bij een leverfout of onjuist product laat Martins Industries de producten ophalen en betalen we de vervoerskosten. Neem telefonisch contact op met de klantenservice.

DUUR VAN RECHT OP ANNULEREN

U heeft het recht om producten binnen een periode van 30 dagen zonder opgaaf van redenen op eigen kosten te retourneren. Hiervoor is een restocking fee van 40 % van de verkoopwaarde van de gekochte goederen van toepassing. Dit is voor inspectie / aanvulling / opfrissen / opnieuw verpakken van het product. Deze periode begint de dag na ontvangst van uw product. Na afloop van deze periode kunt u geen beroep meer doen op dit annuleringsrecht.

BEROEP OP ANNULERINGSRECHT

We verzoeken u de klantenservice vooraf op de hoogte te brengen zodat we retourzending goed kunnen afhandelen.

Als u gebruik wilt maken van uw annuleringsrecht, kunt u in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen om restitutie van het betaalde bedrag vragen, omruilen tegen een bedrag dat gelijk is aan het betaalde bedrag, of omruilen en het verschilbedrag bijbetalen.

Dit recht op annulering kan worden uitgeoefend zonder enige boete. De kosten voor een perfecte retourzending blijven echter voor uw rekening. U moet er zorg voor dragen dat de geannuleerde bestelling in haar geheel wordt geretourneerd, in overeenstemming met de hierboven genoemde voorwaarden.

PRODUCTGARANTIE

Martins Industries garandeert dat de Martins-producten vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap voor een periode van 6 maanden tot 2 jaar, afhankelijk van het product. De garantiedekking begint vanaf de factuurdatum, maar is nietig als het product is beschadigd door verkeerd gebruik, door een onjuiste montage, door slecht onderhoud, door (on)opzettelijke schade, door wijzigingen of door niet-geautoriseerde reparaties.

BEROEP OP GARANTIE

Herinnering aan procedure voor retouren. Voor alle garantieregelingen, hetzij wettelijk, hetzij contractueel overeengekomen, worden de producten geretourneerd overeenkomstig de hieronder beschreven voorwaarden. Met uitzondering van producten die niet voldoen, zijn de kosten en risico's voor het terugsturen van defecte producten, voor uw rekening.

PRIJSBEREKENING: WELKE BELASTINGEN?

Martins Industries brengt belasting in rekening overeenkomstig de toepasselijke nationale en plaatselijke wetgeving. Als wij geen belasting in rekening brengen, moet u erop toezien dat u dergelijke belastingen afdraagt aan de plaatselijke autoriteiten in uw regio.

Bestellingen worden in rekening gebracht inclusief alle toepasselijke betalingen. U komt alleen in aanmerkingen voor teruggave van de btw voor het betreffende product of de producten als u voldoet aan de voorwaarden voor btw-teruggave. We behouden ons het recht voor om een verzoek om btw-teruggave af te wijzen als dit niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in deze algemene verkoopvoorwaarden of zoals gesteld door de douaneautoriteit. Alle aanvragen met betrekking tot terugbetaling van belasting of btw, moeten worden gedaan nadat het betreffende product of de producten is/zijn gefactureerd.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID: BIJ OVERMACHT

Omstandigheden die onvermijdelijk, onvoorzienbaar en niet-toerekenbaar zijn, worden beschouwd als overmacht of omstandigheden buiten de zeggenschap van een partij die haar bevrijden van aansprakelijkheid. In een dergelijk geval moet de communicatie zijn gericht op onderzoek van de omstandigheden en komen tot overeenstemming over hoe de overeenkomst ten uitvoer wordt gebracht.

INTERNATIONALE VERKOOP: TOEPASSELIJKHEID VAN CANADESE WET

Enig geschil dat voortvloeit uit de bestelling betreffende bijvoorbeeld de uitvoering, interpretatie, geldigheid of annulering, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het district Cowansville, provincie Quebec, Canada (zowel voor regels betreffende de inhoud als voor regels betreffende de vorm), waarbij toepasselijkheid van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 is uitgesloten.

BEREIK VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN: ONGELDIGHEID VAN EEN BEPALING IS NIET VAN INVLOED OP ANDERE BEPALINGEN

Als een of meer bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden nietig blijken of vernietigd worden door wet, regelgeving of een uitspraak van de bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.